Đảng bộ

ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG CAO ĐẢNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

 
1. Lịch sử hình thành và phát triển
     Năm 1979, chi bộ cơ sở Trường Trung học thủy lợi Tây nguyên, nay là  Đảng bộ  cơ sở Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên được thành lập với 10 Đảng viên.
     Đồng chí Đặng Ngọc Hóa, phó Hiệu trưởng làm Bí thư chi bộ từ nhiệm kỳ I (1979 – 1980) đến nhiệm kỳ V (1987 – 1988).
     Từ nhiệm kỳ VI (1988 – 1989) đến nhiệm kỳ VIII (1993 – 1994), đồng chí Phạm Ngọc Châu, Hiệu trưởng làm Bí thư chi bộ.
     Tháng 12/1992, do Trường Trung học thủy lợi Tây nguyên được đổi tên thành Trường Đào tạo nghề thanh niên dân tộc Đắk Lắk nên chi bộ được đổi tên thành chi bộ cơ sở Trường Đào tạo nghề thanh niên dân tộc Đắk Lắk.
     Từ nhiệm kỳ IX (1995 – 1998) đến nhiệm kỳ XIII (7/2005), Đồng chí Hoàng Ngọc Chí, phó Hiệu trưởng giữ chức Bí thư chi bộ.
     Tháng 6/2005, thành lập Đảng ủy lâm thời và Đồng chí Hoàng Ngọc Chí, phó Hiệu trưởng được cử giữ chức Bí thư Đảng ủy.
     Tháng 8/2005, tại Đại hội Đảng bộ  cơ sở Trường Đào tạo nghề thanh niên dân tộc Đắk Lắk khóa XIV, đồng chí Hoàng Ngọc Chí, phó Hiệu trưởng được Đại hội bầu làm Bí thư Đảng ủy.
     Tháng 7/2007, do Trường Đào tạo nghề thanh niên dân tộc Đắk Lắk được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên nên Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên.
     Đại hội nhiệm kỳ XV (2010 – 2015), Ban chấp hành Đảng bộ có 11 đồng chí, Ban thường vụ có 3 đồng chí. Đồng chí Hoàng Ngọc Chí, phó Hiệu trưởng tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy.
     Tháng 4/2011, được sự nhất trí của Đảng ủy khối Các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy Trường bầu bổ sung đồng chí Ra Lan Vôn Ga, Hiệu trưởng vào Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.
     Hiện nay, Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên học sinh, sinh viên.
     Đảng ủy có 11 ủy viên; Thường vụ Đảng ủy có 4 đồng chí, gồm 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư và 1 ủy viên.


 
TT Họ tên Chức vụ đảng Chức vụ chính quyền
1 Hoàng Ngọc Chí Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng
2 Ra Lan Von Ga Phó Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
3 Lương Trọng Tùng Phó Bí thư Đảng ủy Trưởng khoa VH-KTCS
4 Trần Đức Bộ Thường vụ Đảng ủy Trưởng phòng TC-HC
5 Trần Văn Hùng Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng
6 Nguyễn Văn Lộc Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng
7 Từ Bá Thông Đảng ủy viên Trưởng khoa CBNLS
8 Dương Văn Thống Đảng ủy viên Phó phòng TC-KT
9 Trần Văn Toán Đảng ủy viên Phó phòng CTCT-QLHS
10 Hoàng Thị Kim Ngân Đảng ủy viên Phụ trách nhà ăn TT
11 Hồ Viết Thắng Đảng ủy viên Bí thư Đoàn TNCSHCM

2. Về cơ cấu tổ chức và số lượng đảng viên trong đảng bộ
      a)Về cơ cấu tổ chức: Năm 2012, từ 03 chi bộ trực thuộc đã chia tách thành 06 chi bộ trực thuộc đảng ủy để đảm bảo sự lãnh đạo của các chi bộ đối với nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, khoa trong nhà trường.
      b)Về số lượng đảng viên: Tính đến đầu tháng 3 năm 2014, toàn đảng bộ có 77 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên là học sinh, sinh viên.


3. Thành tích đạt được:
     Kể từ khi thành lập chi bộ cơ sở Trường Trung học thủy lợi Tây nguyên, nay là  Đảng bộ  cơ sở Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên, nhiều năm liền chi bộ, đảng bộ trường đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ cơ sở TSVM và được đảng ủy cấp trên biểu dương khen thưởng.
     - Sau đây là một số thành tích tiêu biểu của Đảng bộ:
     - Bằng khen của Tỉnh ủy Đăk Lắk vì có thành tích 5 năm liên tục (1994 – 1999) đạt danh hiệu TSVM
     - Cờ thi đua xuất sắc 5 năm (2000 - 2004) của Tỉnh ủy Đắk Lắk.
     - Bằng khen của Tỉnh ủy Đăk Lắk do thực hiện tốt chỉ thị 19/CT-TU của Tỉnh ủy về công tác cán bộ dân tộc thiểu số.
     - Bằng khen của Tỉnh ủy Đăk Lắk do có thành tích 3 năm liên tục (2007 – 2009) đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu.
     - Giấy khen Đảng ủy khối Các cơ quan Tỉnh Đắk Lắk tặng vì đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu năm 2009.

    - Năm 2010,2011,2012,2013, Đảng bộ luôn đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh", trong đó: Năm 2010 được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen về thành tích đạt danh hiệu "Đảng bộ TSVM xuất sắc tiêu biểu" của Đảng bộ khối. Năm 2012 được Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích đạt danh hiệu "Đảng bộ TSVM xuất sắc tiêu biểu" 3 năm liền 2011-2013.
Chưa có nội dung.