Công đoàn

     Công đoàn Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Đảng Ủy Nhà trường và Liên Đoàn Lao Động Tỉnh, tổ chức Công đoàn các cấp trong Trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Nhà Trường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật các cấp trình độ đáp ứng nguồn nhân lực ở địa bàn TP, khu vực Tây Nguyên và cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.
      - Năm 2010 được công nhận là tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; ban nữ công được công nhận là vững mạnh tiêu biểu. 08 đoàn viên công đoàn được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen. 24 đoàn viên công đoàn được Công đoàn trường khen thưởng
      - Qua kiểm tra Công đoàn trường được đánh giá là tổ chức Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nội dung kiểm  tra....  

h5.jpg
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  NĂM 2011
1. Công tác tuyên truyền pháp luật và quán triệt Nghi quyết của Đảng, Công đoàn
 Năm 2011 Công đoàn trường đã phối hợp Thủ trưởng cơ quan triển khai tốt việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với CC,VC,LĐ và đoàn viên công đoàn tại cơ sở như sau:
- Công đoàn trường phối hợp với Hiệu  trưởng  triển khai  tuyên truyền và quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016;
- Triển khai quán triệt các văn bản của Công đoàn Viên chức tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết  06/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường. Công đoàn đã tham gia tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thư XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ V tới toàn thể cán bộ, viên chức lao động của trường. Hình thức tổ chức học tập trung có trên 95% đoàn viên công tham gia học tập;
- Tham gia triển khai góp ý chỉnh sửa, bổ sung các văn bản do Trường ban hành, như Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng trường, Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của các đơn vị thuộc trường và các văn bản chuyên môn khác;
- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện  bằng hình thức quán triệt tại các cuộc họp của cơ quan, cuộc họp giao ban trưởng các đơn vị, đoàn thể, tại các cuộc họp BCH Công đoàn mở rộng và hình thức sao gửi tới các đơn vị và các tổ công đoàn..
2. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao
Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao năm 2011 chủ yếu tập trung vào hoạt động kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày  giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; Kỷ niệm 121 năm ngày sinh nhật Bác 19/5, kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2011 và trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011(Hội thao khối các trường thuộc cụm thi đua 11 kế hoạch tổ chức vào ngày 16/11/2011). Hình thức tổ chức gặp mặt tọa đàm, thi hùng biện, thi văn nghệ; Thi cắm hoa và thuyết trình. Công đoàn chi hỗ trợ hoạt động nữ công trong dịp 08/3 và 20/10 là: 8.020.000đồng. Tham gia thi đấu thể thao tại Hội thi thể thao chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cụm các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Kết quả đoàn thể thao của Trường đạt 01 giải ba bóng bàn đôi, giải nhì đồng đội môn cờ tướng. Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3 Công đoàn đã chỉ đạo ban Nữ công tổ chức cho chị em thi hùng biện và thi văn nghệ. Kết quả có 02 giải nhất, 02 giải nhi 04 giải ba cho cá nhân và các tổ nữ công tham gia; Công đoàn Trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên Nhà trường tổ chức tết thiếu nhi 01/6/2011 và Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con cán bộ, CC,VC,LĐ của trường; Công đoàn hỗ trợ kinh phí tổ chức với tổng số tiền là 10.500.000đ. Chi hoạt động thể thao công đoàn: 5.200.000đ. Sau các hội thi tạo được khí thế phấn khởi trong cán bộ đoàn viên công đoàn đặc biệt với phong trào nữ công; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
3. Công đoàn tham gia quản lý, thực hiện Quy chế dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CC, VC, LĐ
 Năm 2011 Công đoàn tham gia phối hợp cùng Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng trường; tham gia góp ý chỉnh sửa bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tiêu chí bình xét thi đua và Quy chế quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phòng ban thuộc trường đã hoàn thiện và triển khai thực hiện. Trong quá trình tham gia xây dựng văn bản với quan điểm tăng cường đảm bảo tính dân chủ , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CC,VC,LĐ luôn được Công đoàn chú trọng.
Việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CC,VC, lao động được BCH CĐ và lãnh đạo trường quan tâm chu đáo thể hiện ở việc đóng BHXH, BHYT, nâng bậc lương định kỳ, giải quyết chế độ nghỉ ốm đau thai sản, hưu trí, nghỉ chế độ phép năm, đặc biệt là chế độ xếp lương cho số giáo viên mới tuyển dụng, nâng ngạch lương  cho số giáo viên, nhân viên  đã hoàn thành chương trình học tập nâng cao trình độ chuyên môn đảm bảo đúng chế độ và kịp thời. Công đoàn đã tham gia xây dựng quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và lao động.
4. Công tác xã hội từ thiện
Thực hiện các cuộc vận động của UBMTTQ, Liên đoàn Lao động, Công đoàn Viên chức tỉnh; Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường về việc đóng góp giúp đỡ đồng bào dân tộc buôn kết nghĩa, đóng góp quỹ xã hội từ thiện. Công đoàn trường đã vận động đoàn viên công đoàn đóng góp giúp đỡ đồng bào dân tộc buôn Jơn Xã Đắk Nuê huyện Lắk trong dịp tết nguyên đán Tân mão với số tiền là 2.950.000đ (hai triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). Việc thực hiện đóng góp các quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Trường đã hoàn thành ngay từ quý I/ 2011 cụ thể như sau: Đóng góp quỹ mái ấm công đoàn 6.500.000đ (sáu triệu năm trăm ngàn đồng); Quỹ vì người nghèo 10.500.000đ (mười triệu năm trăm ngàn đồng); Quỹ đề ơn đáp nghĩa 8.250.000 đồng ( Tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)
Công đoàn trường đã xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ với tổng số tiền là 10.717.000 đ( mười triệu bảy trăm mười bảy ngàn đồng). Công đoàn đã xét cho 02 người với số tiền vay 2000.000đ/người (hai triệu). Thông qua việc sử dụng quỹ đoàn kết tương trợ đã giúp đoàn viên công đoàn giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác hơn.
5. Phong trào thi đua
Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường. Công đoàn Trường đã phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức phát động và đăng ký thi đua trong CC,VC, LĐ tai Hội nghị công chức viên chức lao động năm 2010 như: phong trào “sáng kiến cải tiến lề lối làm việc”; Phong trào “thi đua dạy giỏi”… đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi hơn trong CC,VC,LĐ. Năm học 2011-2012 có 48 lượt CC,VC,LĐ đăng ký phấn đấu dạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 37 giáo viên đăng ký và đã tham gia Hội thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp trường; 36 bài giảng đạt yêu cầu trở lên  trong đó có 05 giải nhất, 08 giải nhì, 09 giải ba, 05 giải khuyến khích; 21 giáo viên tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi câp tỉnh. Kêt quả có 06 giáo viên có bài giảng đạt loại xuất sắc, 10 giáo viên đạt loai tốt; 04 giáo viên đạt loại khá.
Công đoàn trường đã xét đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng  đối với tập thể và cá nhân đoàn viên công đoàn trường. Kết quả tập thể Công đoàn trường được đề nghi công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu năm 2011; 13 cán bộ đoàn viên công đoàn được đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen và Công đoàn Viên chức tặng giấy khen. Công đoàn trường đã xét khen thưởng  đối với 15 đoàn viên ; chỉ đạo Ban Nữ công xét đề nghị Ban Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh khen thưởng cho tập thể Ban Nữ công của trường có nhiều thành tich trong công tác công đoàn nói chung và phong trào nữ công nói riêng.
Nói chung phong trào thi đua trong CC,VC, LĐ năm 2011 có chuyển biến tốt, tạo được khí thế thi đua sôi nổi hơn.
6. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Năm 2011Công đoàn trường đã tham mưu cho Đảng ủy tiến hành tôt việc tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn năm 2011 và xây dựng chương trình công tác năm 2011; củng cố các tổ công đoàn về mặt tổ chức. Xét và kêt nạp  được 22 đoàn viên công đoàn.
7. Công tác nữ công
Công đoàn Trường đã chỉ đạo Ban nữ công duy trì tốt chế độ báo cáo và chế độ sinh hoạt nữ công, tổ chức các hoạt động phong trào vào những dịp lễ kỷ niệm trong năm. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt nam 20./10. Hoat động phong trào nữ công của trường có nhiều chuyển biến tich cực, nội dung sinh hoạt phong phú và đa dạng hơn, tạo được không khí phấn khởi trong đội ngũ nữ CC,VC,LĐ của trường. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
8. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra
Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường gồm 3 đ/c do đ/c Phó chủ tịch Công đoàn làm chủ nhiệm. Ủy ban Kiểm tra đã họp phân công nhiệm vụ ngay sau khi có quyết định thành lập. Tuy nhiên thời gian vừa qua Ủy ban kiểm tra Công đoàn không nhận được đơn khiếu nại, kiến nghị của đoàn viên công đoàn nên không trực tiếp giải quyết các vụ việc. Đơn khiếu nại, kiến nghị của CC,VC,LĐ chủ yếu gửi Nhà trường; Ủy ban Kiển tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân tham gia cùng giai quyết. Trong năm 2011 có 02 đơn kiến nghị trong đó có 01 đơn của giáo viên hỏi về chế độ tính giờ cho giáo viên, 01 đơn của tập thể học sinh phản ánh về việc lên lớp của giáo viên TDTT đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường chỉ đạo bộ phận chức năng phối hợp cùng Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn giải quyết ổn thỏa. 01 đơn khiếu nại của gia đình học sinh  về việc giải quyết chế độ cho 01 em học sinh bị tai nạn trong quá trình thực tập. Nhà trường đã phải làm việc với nhiều cơ quan liên quan trong tỉnh để giải quyết chế độ cho học sinh này, đến nay đã cơ bản được giải quyết thỏa đáng; 01 đơn lấy danh nghĩa một số giáo viên khiếu nại về nhiều nội dung, gửi 16 cơ quan trong tỉnh. Theo Thông tư 04/ 2010/TT-TTrCP của Thanh tra chính phủ đây là loại đơn không phải giải quyết. Tuy nhiên trường cũng đã thông báo và giải thích một số nội dung liên quan trong Hội nghị  toàn cơ quan cuối năm 2010.
9. Công tác Tài chính Công đoàn
Thực hiện phân cấp quản lý thu-chi tài chính Công đoàn. Công đoàn trường đã thực hiên việc thu chi đúng chế độ, đúng văn bản hướng dẫn, không tự đặt ra một khoản thu nào khác và cũng không chi sai quy định. Công đoàn trường đã thực hiện tốt việc lập dự toán tài chính năm 2011 và quyết toán tài chính năm 2010. Tuy nhiên việc giải quyết cho đoàn viên công đoàn vay vốn từ quỹ đoàn kết tương trợ thực hiện chưa kịp thời và chưa triệt để.

Chưa có nội dung.