van-hoa-cong-chieng-tay-nguyen2

Cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 25-11-2005, Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Sau Nhã...

dai-hoc-tay-nguyen

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên 15-26,15; Quy Nhơn 15-19; Khánh Hoà 15-18,5 theo công bố của các trường ngày 5/10. Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) lấy điểm chuẩn cao nhất ở nhóm ngành...