Chào mừng đến với website

Trường CĐ nghề TNDT Tây Nguyên

GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG

Video giới thiệu Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên được thành lập năm 2007 trên cơ sở Trường Trung cấp Thủy lợi Tây nguyên và trường Công nhân Xây dựng Đắk Lắk (năm 1978). Nhờ có chính sách đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp dạy nghề và đường lối phát triển khu vực đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên của Đảng và Nhà nước; cùng với sự đầu tư tập trung của Chính phủ và các tổ chức quốc tế, của tỉnh Đắk Lắk. Năm 1999 trường được Chính phủ duyệt là 1 trong 15 trường trọng điểm tham gia Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề, với sự tài trợ của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á Tìm hiểu thêm »

Hình ảnh hoạt động